Thông tin liên hệ

Địa chỉ:5F Quảng Đông Building, 104-106-108 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Email:service@bap.jp

Điện thoại:(+84 )(511)6565115